Жиа стенокардия ауру тарихы

Атеросклероз жүрек ишемиялық ауру стенокардия 1 ішкі

Жиа стенокардия ауру тарихы

АТЕРОСКЛЕРОЗ. Жүрек ишемиялық ауру: СТЕНОКАРДИЯ № 1 Ішкі аурулар м. ғ. д. , профессор Тукешева Б. Ш.

Атеросклероз – бұл тығыздығы төмен липопротеидтердің артериялардың ішкі қабатында жиналуы мен шөгуі, және тамырлар қабырғаларында фиброздық табақшалардың түзілүімен сипатталатын, ірі және орта артериялардың созылмалы ошақты зақымдалуы (Климов А. Н. , Нагорнев. В. А. , 1983). для ЛП Дислипопротеидемия Қанда ТТЛП жоғарылауы Артерия қабырғасының ЛП өткізгіштігін жоғарылауы АТЕРОСКЛЕРОЗ ИБС ЖИА Артерия қабырғасының өткізгіштігіне әсер ететін факторлар

Атеросклероздың қаупты факторлары: • • • – дислипопротеидемия – тұқым қуалаушылық – артериальдық гипертензия – семіздік – метаболикалық синдром – гиподинамия – маскүнемдік – қант диабеті – темекі шегу – жыныстық және жасы – стресс және кейбір дәрі-дәрмектер

Атеросклерозбен зақымдалу түрлерінің жітелүі (Стэри, 1995) Сатылары Морфологиялық сипаттамалары 1. Түрі. Бастапқы көріністері Эндотелийдегі саңылаулардың, жекеленген «көбікше» жасушалардың пайда болуы 2. Түрі.

Липидтік (майлы) жолақтар «Көбікше» жасушалардың көбеүі, майлы жолақтар мен дақтардың пайда болуы. 3. Түрі. Аусу жарақаттану кезеңдері 2 -ші Түріне ұксас 4. Түрі. Атерома Құрылған атеромада липидтік ядроның пайда болуы 5. Түрі.

Фиброатеромада липидтік ядро мен фиброздық «қабыкшаның» анықталуы 6. Түрі. Асқынған фиброатерома Фиброатероманың жарылуы, қанталауы, тромбоздану.

Клиникалық белгілері атероманың орналасу орнымен байланысты Кеуде қолқасының атеросклерозы: – аорталгиялар – жұтыну бұзылыстары, дауыстың қарлығуы, қолқаның зор кеңеуде анизокория – тамырлық жиінтығының кеңейүі – ретростернальдық пульсацияның пайда болуы – қолқа үстілік 2 тонның металлдық тембрмен естілүі – қолқа үстілік систолалық шуылдың анықталуы – қолқа үстілік систолалық шуылдың үдеүі қолды жоғары көтергенде және бастың артқа шалқаюында (симптом Сиротинина. Куковерова) – СҚҚ көтерлүі – пульс және қан қысымының ассиметриясы. Іш қолқасының атеросклерозы: – ас қорыту жүйесінің моторлық және секреторлық функциялардың бұзылуы – «құрсақ бақа» синдромы (ас қабылдағаннан кейін іште үдемелі ауру сезімі)

Қолқа бифуркациясының атеросклерозы – Лериш синдромы: – ауспалы ақсау – аяқта мұздау, ұю, бозаруы сезімдері және шаштың түсіү, тырнақ сынгыштығы – бұлшық ет атрофиясы – импотенция – аяқ артерияларының пульсацияның әльсіреүі немесе жоғалуы – аяқ басында трофикалық өзгерістер (ойық жара , некроздар) – іш қолқасы және мықын артериялары аймағында систоликалық шуыл естіллүі – УДЗ қан ағымының бұзылыстары (бәсендеуі, анықталмауы), ангиографияда – стеноздар, окклюзиялар Ми артериялардың атеросклерозы: – науқаста бет өзгерістері, көз қарасы бәсендеу – көз тор қабатында склеротикалық өзгерістер – бастағы ауру, айналу және шуыл сезімдері, құлақ шыңылдауы – зерденің төмендеүі, уйқының бұзылуы – мінездің өзгерүі (жылаңқы, ашуланшақ, шыдамсыздық) – ми артериялар тромбозбен және ишемиямен (инсульт) жиі асқынады Тәж артериялардың атеросклерозы: – ЖИА пайда болуы

Биохимиялық диагностикасы Липидограмма Қан сарысулық липопротеидтердің 6 класын ажыратады: • • Апо-В • ЛП • • • Апо-А • Хиломикрондар (ХМ) Тығыздығы өте төмен липопротеидтер (ТӨТЛП) немесе пре–βТығыздығы төмен липопротеидтер (ТТЛП) немесе β- ЛП Тығыздыгы аралас липопротеидтер (ТАЛП) Тығыздығы жоғары липопротеидтер (ТЖЛП) немесе a-ЛП Тығыздығы өте жоғары липопротеидтер (ТӨЖЛП) • Атерогендік индекс (қалыпты = 4, 9): Жалпы липопротеидтер – ТЖЛП ТТЛП • 4, 9 дан жоғары болғанда атеросклерздың даму қаупі артады

ХС, ТТЛП-ті ХС, ТЖЛП-ті ХС және ҰГ қалыпты жағдайдағы деңгейгі (Америк. Эксперттер, Фремингем, 1994 ж. ) жалпы ХОЛЕСТЕРИН (ХС) ТТЛП ХС (β- ЛП) ТЖЛП ХС (a-ЛП) 1 ммоль/л еркектерд е 1, 2 ммоль/л Қант диабетте әйелдерде ҰШГЛИЦЕРИДТЕР (ҰГ)

ИНСТРУМЕНТАЛДЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ • 1. Ангиография • 2. Компьютерлық ангиография (тәж артериялардың компьютерлық томографиялық) • 3. Тәж артерияішілік ультрадыбыстық зерттеу әдіс (үйқы артерия интиманың қалындығы 1 мм аспау керек) • 4. Магнито-резонанстық ангиография • 5. Электрон және сәулелік томография

• Қолқа ангиографиясы • (Сельдингер бойынша)

Сцинтиграмма. Сол жақ сан артерияның тромбозы

Сан артерияның ультрадыбыстық зерттеу әдісі

ЕМДЕУ ПРИНЦИПТЕРІ • Емдәм • Семіздік кезінде салмақты төмендету • Физикалық күштемелер • Медикаментоздық ем

Медикаментоздық ем Атерогенді ЛП синтезін шектейтін препараттар: • Статиндер (3 – гидроокси-3 – метилглютарил коэнзим А редуктазаның ингибиторы әсерінен ТТЛП ХС синтезін төмендетеді) • Фибраттар (ҰГ мен ТӨТЛП төмендетеді) • Никотин қышқылы (ТЖЛП ХС көтереді, ЛП А төмендетеді) ХС ішекте сіңірүін шектейтін препараттар: • Өт қышқылдардың секвестранттары (холестерамин, колестипол) • Β-ситостерин • Гуарем Липид алмасуының • Эссенциале физиологиялық • Липостабил корректорлар ( ТЖЛП деңгейін көтереді):

ЖУРЕК ИШЕМИЯЛЫҚ СТЕНОКАРДИЯ АУРУ: Ишемиялық (коронарлық) журек ауру (ЖИА) – жедел және созылмалы түрінде өтетін журектің зақымдануы, тәж артерияларда атеросклероз пайда болумен байланысты миокардтің қан қоректенуының шамасыздығы. Нәтижесінде тәж артерияларындағы қан ағысымен миокардтың өттегіне қажеттілігінің тепетендігінің сәйкестігі бұзылады.

ЖИА ҚАУП ФАКТОРЛАРЫ Симптомдары Қауп факторлары Темекі шегу Дұрыс тамақтанбау Семіздік Қант диабеті Генетикалық фактор Гиподинамия Гипертония Стресс Angina pectoris Демікпе Инфаркт миокарда

Патогенез 1) Атеросклероздық үрдіспен байланысты артериялардың органикалық обструкция – 96 % 2) тәж Тәж артериялардың атеросклероз дамыған аймақтарда эндотелиальдық дисфункция пайда болуымен байланысты динамикалық обструкция – 4 – 8 %. • Вазодилятаторлар – оксид азота, простогландиндер және т. б. • Вазоконстрикторлар – эндотелин-1, ангиотензин 11 және т. б. 3) Коллатеральдық қан ағымының шамасыздығы.

Стенокардияның жіктелуі Жүктемелік (напряжения) стенокардия • Бірінші рет пайда болған стенокардия (1 айдан аспайды) • Тұрақты стенокардия (I – III – IV функциональды топқа бөлінеді). • Үдемелік стенокардия. Себепсіз стенокардия (ерекше стенокардия, Принцметалла). Синдром Х

Тұрақты жүктемелік стенокардияның функциональдық классификациясы (Канадское сердечно-сосудистого общество, г. Торонто 1976 г. , в модификации ВКНЦ РАМН) Функ. класс Клиникалық көріністері 1 ФК Жай жағдайда жүрек устамасы пайда болмайды.

Стенокардия тек жылдам және улкен немесе улкен және ұзақ куш түскенде ұстайды. Куштемеге төзілімділігі велоэргометрияда жоғары болады: 750 кгм/мин (125 Вт) төмен емес.

2 ФК Журектің ұстамсы аз салмақ түскенде болады, жай қалыпта түзү тегіс жолмен 500 м ден (80 -100 қадам 1 мин) көп жүргенде, бірінші қабатынан екінші қабатқа шыққанда. Ұстамаға бейімділігі суық күнде, ренжигенде, таң ертен оянғанда жоғарылайды.

3 ФК Жай түзү тегіс жолмен 100 -500 м жүргенде, бірінші қабатқа көтерілгенде болады. 4 ФК Сәл дене еңбегімен, өте аз күш түскенде түзү жолмен жүргенде 100 м. жетпей немесе тыныш қалпында отырғанда пайда болады. Бірлі жарым кездерде бұндай журек ұстамасы 1 -111 ФК болуы мүмкін.

Стенокардияның клиникасы: • Ұстамалық (приступообразный) • Ұстаманың ұзақтығы 5 -20 мин аспайды • Орналасқан жері төс сүйегінің артында, иыққа, қолға, беттің сол жақ жартысына, мойынға, құлаққа, тіске, жақ сүйегіне беріледі. • Қоздыратын фактор көбінде физикалық және эмоционалдық күш түскенде • Нитроглицериннің оң әсері айқын табылады (1 -2 мин)

Диагностикалық әдістері 1. Клиникалық (анамнез жинау арқылы) 2. Лабораторлық ( липидограмма жасау) 3. Аспаптық : • ұстама кезінде ЭКГ түсіру • күштемелік тесттер (велоэргометрия, тредмил, ЧПЭСС, стресс ЭХОКГ) • тәүлік ЭКГ мониторинг (холтерлық) • миокард сцинтиграфиясы • коронарлық артериографиясы және т. б.

Диагностика – ИБС Анамнез ЭКГ Лабораторные параметры (тропонин I u. T, CK-MB, LDH) Графическое представление

Электрокардиограммы больного с ИБС до проведения велоэргометрической пробы до после После велоэргометрической пробы наблюдается выраженная гипоксия, проявляющаяся смещением сегмента ST ниже изолинии практически во всех отведениях.

ИБС–диагностика методами графического представления

Прижизненная селективная ангиограмма левой венечной артерии сердца больного с ИБС, вазоспастическая форма Стрелкой указан окклюзирующий спазм проксимального участка передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ). После внутрикоронарного введения нитроглицерина отмечается контрастирование передней межжелудочковой ветви на всем протяжении. Сосуд без существенных стенозирующих изменений просвета.

Стенокардияның емдік принциптері 1. Медикаментозсыз ем: • • Емдәм; Кауп факторларын жою (темекіден және арақтан арылу, семіздікпен куресу және т. б. ); Дене шынықтыру (ЛФК); • 11.

Медикаментоздық ем: • • • Антиангинальдық препараттар; Антиагреганттар; Дислипопротеидемияны коррекциялау; метаболикалық терапия психотроптық препараттар, иммуномодуляторлар, АҚҚ коррекциялау, қант диабетті емдеу 111.

Хирургиялық ем • АКШ, стентирование және т. б.

Антиангиналдық препараттар • Мақсаты: күштемеге төзілімдікті жоғарлату • Қолданылатын препараттар – Кардиоселективті бета – адреноблокаторлар : атенолол, эгилок 25 -50 мг х 2 рет тәулігіне; бисопролол 5 -10 мг х 1 рет тәулугуне және т. б. .

; – СА++ иондардың антагонисттері : амлодипиндер 10 -20 мг х 1 рет тәулігіне; изоптин немесе фаликард 20 -40 мг х 3 рет тәулігіне және т. б. ); – органикалық нитраттар: Ұстаманы басу үшін – нитроглицерин 0, 0005 тіл астына немесе изокет –шпрее және т. б.

Ұстаманың алдын алу үшін – мононитраттар моносан 20 -40 мг х 2 рет немесе оликард ретард 40 мг х 1 рет тәулігіне және т. б. .

Тромбоциттердің аггрегациясына қарсы ем • аспирин 0, 25 х 1 рет тәулігіне. • Тромбо Асс 100 мг х 1 рет тәулігіне. • клопидогрель 75 мг х 1 рет тәулігіне және т. б. Атерогенді липидттердің бұзылыстарын коррекциялау • статиндер (аторвастатин немесе мевакор , симвастатин және т. б.

20 -40 -80 мг х 1 рет тәулігіне түнге қарай) ХС деңгейдің бақылаумен (ХС деңгейі 3, 5 ммоль/л төмен болмау керек).

Метаболикалық терапия • милдронат – 5 мл 10% ертіндісі немесе капсула түрінде 0, 25 гхз рет тәулігіне; • триметазидин (предуктал) – драже түрінде 0, 02 г, • 1 -2 драже х 3 рет тәулігіне 1 ай бойы.

Тяжелое 3 -х сосудистое заболевание коронарных артерий

Хирургиялық ем

ИБС – кардиологическая интервенционная терапия и другие

Стентирование огибающей ветви левой коронарной артерии

1. Первичная остановка кровообращения 2. Стенокардия 2. 1. Стенокардия напряжения 2. 1. 1. Впервые возникшая 2. 1. 2. Стабильная 2. 1. 3. Прогрессирующая 2. 2. Стенокардия покоя (спонтанная стенокардия) 2. 2. 1. Особая форма стенокардии 3. Инфаркт миокарда 3. 1. 1. Определенный 3. 2. 1. Возможный 3. 3. Перенесенный инфаркт миокарда 4. Сердечная недостаточность 5. Аритмия

Источник: https://present5.com/ateroskleroz-zh%D2%AFrek-ishemiyaly%D2%9B-auru-stenokardiya-1-ishki/

Жүректің ишемия ауруы

Жиа стенокардия ауру тарихы

⇐ Предыдущая26272829303132333435Следующая ⇒

Жүректің ишемия ауруы (ЖИА)– миокардқа қан жеткізілуінің азаюына немесе толық тоқтауына байланысты жүректің жедел немесе созылмалы зақымдануы.

ЖИА-да тәж артерияларының қайсы бірінде қан ағысының бұзылуына байланысты миокардттың жергілікті ишемиясы туындайды. Оның нәтижесінде миокард клеткаларында оттегі жетіспеушілігі пайда болады.

Ол өз кезегінде метаболизм процесін, энергия түзілуді бұзады, ишемия зонасында миокардттың жиырылу функциясын әлсіретеді, жүрек тұсының ауыруын, жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің бұзылуын, аурудың басқа да белгілерінің пайда болуына себеп болады.

ЖИА морфологиялық субстраты – коронарлық атеросклероз.

Дамыған елдерде ЖИА өлімнің басты себебі болып табылады, сондықтан «ЖИА – №1 кісі өлтіруші» деп атайды. Дамыған елдерде тұрғындардың өлімінің жалпы құрамында жүрек-тамыр ауруларының үлесіне 40-55% тиетін болса, жүрек-тамыр ауруларынан өлетіндердің ішінде ЖИА үлесіне 53-65% тиеді. Көптеген эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижесінде ересек адамдардың 11-20% ЖИА ауруымен ауыратыны анықталған.

ЖИА жиілігі жасқа байланысты көбейеді.

Жүректің ишемия ауруы деген атауды (грек. ischo – тоқтату + haima – қан) 1962 ж. ДДҰ сарапшылар комитеті ұсынды. Оның синонимы «жүректің коронарлық ауруы».

Этиологиясы және патогенезі. ЖИА басты себебі – тәж артерияларының атеросклерозы. ЖИА ауыратындардың 90-97% коронарлық атеросклероз табылады. Аурудың басқа себептері – коронарлық артериялардың спазмы, тромбозы коронарлық атеросклероз фонында бой көрсетеді.

Атеросклероздық процесс көбіне сол жақ тәж артериясының құлдырама (қарынша аралық) тарамын зақымдайды, одан кейін сол жақ тәж артериясының оралма тарамын және оң жақ тәж артериясын зақымдайды. Тәж артериялары қуысы 75% және одан жоғары атеросклероздық тарылғанда, науқас адамда ЖИА айқан белгілері көрініс береді.

Миокард ишемиясының басқа да себептері болуы мүмкін: іштен туа болатын тәж артерияларының ауытқулары, жүйелі васкулиттерде және басқа ауруларда болатын коронариттер, мерездік аортит, инфекциялық эндокардит, жыбыр аритмиясында, ревматизмдік жүрек ақауларында, коронарлық ангиопластикада т.б. болатын тәж артерияларының эмболиялары. Бірақ бұл себептер тудырған миокард инфарктісі ЖИА деп қаралмайды, оны көрсетілген аурулардың белгісі деп есептеп, осы аурулардың көлемінде қарастырады.

Атеросклероз сияқты ЖИА дамуында да қатерлі факторлар маңызды роль атқарады. Олардың ішіндегі ең маңыздылары – артериялық гипертония, гиперхолестеринемия, шылым шегу, қант диабеті, гиподинамия, тұқым қуалау. Бірнеше қауіпті фактордың бірігіп кездесуі ЖИА пайда болу жиілігін көбейтеді.

Аурудың дамуының басты механизмі – миокардтың ишемиясы; ол миокардтың оттегін қажет етуі мен оттегінің миокардқа жеткізілуінің арасындағы тепе-теңдік бұзылғанда пайда болады.

Миокардтың оттегін қажет етуін үш негізгі фактор анықтайды:

1. Сол жақ қарынша қабырғасына күш түсу (сол жақ қарыншаның көлемі, сол жақ қарыншадағы систолалық қысым).

2. Жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ).

3. Жүректің жиырылу қабілеті.

Бұл көрсеткіштер неғұрлым жоғары болса, миокардтың оттегін қажет етуі де жоғары болады. Клиникалық зерттеулерде миокардтың оттегін қажет етуін шамамен АҚҚ мен ЖЖЖ («қос көбейтінді») қарап анықтайды.

Тәж артериясындағы қан ағысының мөлшерін анықтайтын факторлар:

1. Тәж артерияларының кедергісі.

2. Перфузиялық қысым (қолқадағы диастолалық қысым мен сол жақ қарынша ішіндегі қысымның арасындағы айырмашылық).

Миокардтың оттегіне қажеттігінің күшеюі денеге күш түскенде және психоэмоционалдық күйлерде жүрек жиырылуының күшеюі мен жиілеуіне байланысты туындайды. Қалыпты жағдайда миокардтың оттегіне қажеттігі көбейгенде коронарлық артериялар мен артериолдар кеңіп, коронарлық қан ағысы 5-6 рет көбейеді (коронарлық резерв).

Тәж артериялары атеросклероздық тарылғанда коронарлық резерв азаяды.

Артерия қуысы тарылғанда артерияның стеноздан дистальды орналасқан бөлігі кеңіп, тамыр кедергісін азайтады, ол тарылған жердегі қысым айырмашылығын (градиенті) көбейтеді, соның арқасында ол жерге қанның тиісті мөлшерінің келуі және РО2 мен РСО2 қалыпты деңгейі, аденозин мен миокардтың басқа метаболиттерінің қалыпты мөлшері қамтамасыз етіледі.

Уақыт өте тәж артерияларының кеңу резерві азайып бітеді, сол кезде миокардтың оттегін қажет ету деңгейі мен оттегінің миокардқа жеткізілуінің арасында сәйкессіздік пайда болады. Артерия қуысының 80% тарылуы тыныш күйдегі қалыпты коронарлық қан ағысын қамтамасыз ете алмайды.

Тәж артериясының анағұрлым тарылуы (75% жоғары) және миокард ишемиясы белгілерінің пайда болуы қызметке араласпай тұрған анастомоздардың ашылып, коронарлық артериялардың арасында жаңа прекапиллярлық анастомоз – коллатеральдар түзілуін тудырады.

Миокардтың оттегін қажет етуі жоғары болған жағдайда жаңадан пайда болған колатеральдар миокард инфарктісі мен ишемиясының пайда болуының алдын ала алмайды, тек некроз ошағының аз болуына және науқас адамның тірі қалуына ғана көмегін тигізеді.

Коронарлық спазмның ЖИА барлық түрінің пайда болу патогенезінде рөль атқаратыны ангиокардиографиялық зерттеулер көмегімен дәлелденді. Көп жағдайда тәж артерияларының спазмы атеросклероз фонында болады, бірақ спазм коронарлық артериялардың көзге көрініп тұрған стенозы жоқ кезде де болуы мүмкін.

Коронарлық спазмның механизмі эндотелиальдық дилатация және констрикция факторларының арасындағы қатынас бұзылғанда туындайтын эндотелий дисфункциясымен байланысты.

Эндотелиальдық дилатация факторларына жататындар: эндотелиальдық релаксация факторы (азот тотығы NO), простациклин, натрий – урездік пептид т.б.

Эндотелиальдық констрикция факторларына эндотелиальдық пептидтер (эндотелин І, ангиотензин ІІ) жатады. Эндотелий арқылы әсер ететін вазодилататорларға ацетилхолин, брадикинин, аденозин, «Р» субстанциясы жатады.

Денеге күш түскенде тек эндотелий зақымданбаған тамырлар ғана кеңиді.

Эндотелий функциясының бұзылуы коронарлық атеросклерозда, вазоспастикалық стенокардияда және «Х-синдромында» байқалады. Қазіргі кезде эндотелий дисфункциясы атеросклероздың бастапқы сатысына сәйкес келеді және атеросклероздың бар екенін көрсететін маркер болып табылады деп есептейді.

Тәж артериялары қуысының анағұрлым тарылып, миокард ишемиясы белгілерінің көрініс беруі тромбоцит агрегатының тұрақты емес түзілуінен яғни микроциркуляцияның бұзылуы-нан да болады.

Миокард инфарктісі мен тұрақты емес стенокардияның дамуындағы патогенездік рөльді коронарлық тромбоз атқарады. Тромбоз көбіне тәж артерияларының үсті жарақаттанған түймедақпен болмашы тарылған жерлерінде пайда болады.

Коронароспазм, микроциркуляцияның өткінші бұзылуы және коронарлық тромбоз тәж артерияларының динамикалық стенозы деген ұғымды құрайды. Тәж артерияларының динамикалық стенозы атеросклероздық органикалық стеноздай рөль атқарады.

Сонымен, коронарлық жетіспеушілік ұстамасының негізінде өзгерістердің мынандай тізбегі жатыр: денеге күш түсу немесе эмоциональдық стресс ® симпатикалы – адренал жүйесі белсенділігінің артуы ® ЖЖЖ, АҚҚ, миокардтың жиырылғыштығының күшеюі ® миокардтың оттегін қажет етуінің күшеюі.

Зақымданған артериялардың кеңею резерві азаюына байланысты коронарлық қан ағысының қажеттілікке сәйкес күшейе алмайтынынан миокард ишемиясы туындайды. Тыныштық күйде болатын ишемиялық ұстаманың генезі әр түрлі.

Кейбір жағдайда ұстама алдында ЖЖЖ мен АҚҚ көбейеді, басқа жағдайда ұстаманы коронарлық спазм тудырады, үшінші жағдайда коронарлық резервтің толық таусылуы себеп болады (оттегін шамалы ғана қажет қылу ишемия тудырады).

Миокард ишемиясында пайда болатын өзгерістердің тізбек реттілігі («ишемиялық каскад») төмендегідей:

1. Анаэробты метаболизмге көшу (миокардтың лактатты өндіруі).

2. Миокардтың механикалық қасиеттерінің өзгеруі (ишемия аймағында диастолалық функция мен миокард жиырылғыштығының өзгеруі).

3. Электрлік қасиеттердің өзгерістері (ST сегментінің ығысуы, ЭКГ-дағы басқа өзгерістер).

4. Стенокардияның бой көрсетуі («ауырсыну синдромы»).

5. Қан айналысы қалпына келіп, ишемия жойылғаннан кейін бірнеше сағат немесе бірнеше күн бойы миокардтың постишемиялық депрессиясының сақталуы («есеңгіреген миокард»).

Гипоксиядан айырмашылығы миокард ишемиясында оттегінің миокардқа жеткізілуі азайып қана қоймайды, онымен бірге метаболиттерді бөлу процесі бұзылады.

Ол миокардтың қалыпты қызметіне қажет қан айналысының керек деңгейден төмендеген кезінде яғни оттегін тасымалдаудың азаюы зақымданған клеткалардың анаэробты метаболизмге көшуін тудыратын кезінде пайда болады.

Бұл жағдайда АТФ анағұрлым аз түзілетіндіктен тез энергия жетіспеушілігі (дефициті) қалыптасады. Оның өзі миокардтың механикалық және электрофизиологиялық функцияларын бұзады.

Жүректің механикалық қызметінің бұзылуы миокардтың диастолалық босаңсуы мен жиырылуының бұзылуы түрінде белгі береді.

Миокард перфузиясының азаюы мен ишемиясының сипаты жергілікті болатындықтан, миокардтың жиырылуы да сегментарлы болып келеді және асинергия зоналарының көрініс беруімен сипатталады.

Үш коронарлық артерияның бәрі зақымданғанда сол жақ қарыншаның систолалық дисфункциясы бой көрсетеді.

Миокардтың электрофизиологиялық функцияларының бұзылуы ЭКГ-да реполяризацияның бұзылуы мен жүрек ырғағының бұзылуын тудырады.

Ишемияның ең алғашқы белгісі – диастолалық босаңсудың бұзылуы. Одан кейін реполяризацияның бұзылуы, миокардтың систолалық дисфункциясы және ауырғандық туындайды.

Ауырғандықтың дәл механизмі белгісіз. Ауырғандықтың биохимиялық теориясы бойынша, ишемия болған тінде вегетативтік нерв жүйесінің симпатикалық бөлігінің периваскулярлық сезімтал нерв ұштарын қоздыратын Р факторы (субстанциясы) деп аталатын (ағыл. pain – ауыру) зат жиналады.

Бұл зат аденозин, гистамин, брадикинин, протеолиз ферменттері немесе простагландиндердің біреуі болуы мүмкіндеген әр түрлі пікір бар. Нерв ұшында пайда болған импульс 5 – кеуде түйіні және жұлдызша түйін арқылы жұлынға, одан кейін жұлын – таламус трактісі бойымен таламусқа жетеді. Болжам бойынша таламуста ауырғандықтың орталығы орналасқан.

Сондықтан таламусқа жеткен импульс ауырғандық тудырады деп есептеледі.

ЖИА ауруында болатын коронарлық қан айналысының бұзылуы ишемиялық өзгерістерден басқа некроздық өзгерістерге (миокард инфарктісі) және фиброздық өзгерістерге (инфарктыдан кейінгі атеросклероздық тыртықтар және жүрек аневризмасы) әкеліп соқтырады.

Классификациясы.1979 ж. ДДҰ сарапшылар Комитеті ұсынған классификация:

І. Стенокардия

1. Күш түсу стенокардиясы

а) алғаш пайда болған стенокардия

б) тұрақты (стабильді) стенокардия

в) үдемелі стенокардия

2. Тыныш күй стенокардиясы, оның ішінде ерекше стенокардия

ІІ. Миокард инфарктісі

1. Жедел (анық, ықтимал) инфаркт

2. «Ескі» инфаркт

ІІІ. Жүрек әлсіздігі

IV. Жүрек ырғағының бұзылуы

V. Кенеттен болатын өлім

Осы классификация негізінде 1984 ж. КСРО МҒА БКҒО төмендегідей классификацияны ұсынды:

1. Кенеттен болатын өлім (жүрек қызметінің бірінші ретті тоқтауы)

2. Стенокардия

1. Күш түсу стенокардиясы

Алғаш пайда болған күш түсу стенокардиясы

Тұрақты күш түсу стенокардиясы (функциональдық кластарын көрсету керек І-IV)

Үдемелі күш түсу стенокардиясы

2. Спонтанды (вариантты, «ерекше») стенокардия

3. Миокард инфарктісі

1. Ірі ошақты (трансмуральды)

2. Ұсақ ошақты (трансмуральды емес)

4. Инфарктіден кейінгі кардиосклероз (миокард инфарктісінен 2 ай және одан да көп уақыт өткеннен кейін)

5. Жүрек ырғағының бұзылуы (түрін көрсету керек)

6. Жүрек әлсіздігі (сатысы мен түрін көрсету керек)

7. ЖИА «мылқау» түрі (Silent ischemia)

Жүрек ырғағының бұзылуы мен жүрек әлсіздігі ЖИА басқа түрлерінің асқынулары болуы мүмкін, аурудың жеке көріністері де болуы мүмкін.

⇐ Предыдущая26272829303132333435Следующая ⇒

Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 1465 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Источник: https://lektsii.org/11-42455.html

Жүректің ишемиялық ауруы, тұрақсыз стенокардия ауру тарихы

Жиа стенокардия ауру тарихы

Науқастың шағымдары

Негізгі шағымы: Төс артының жоғарғы бөлігінің қысып,  ашып ауыруы,  ұзақтығы 5-10 минут аралығы, бас айналуы, жүректің қысып ауыруы, көзінің алды қарауытуы, құлақтың шуылы. Жай физикалық жүктемеден пайда болатын     (50-100 м жазық жермен жүру) ентігу және тұншығу. Артериялық қысымның жоғарлауына  шағымданады.

Қосымша: бас ауруы, жалпы әлсіздік, ентікпе, жұмыс қабілетінің төмендеуі, ұйқысының бұзылуы.

Anamnesis morbi

1988 жылдан бері (жүрек ишемиялық ауруымен)  өзін науқаспын деп санайды.  Ауруға себеп болудың ықпалдары және басталуы ойында жоқ. Осы жылдар аралығында бас ауруының, жиі қан қысымының көтерілуін, эмоциялық және физикалық жүктемеден кейінгі жүрек аймағындағы ауыру сезімдері пайда болатындығын айтты.

100-200 метр жүргеннени кейін немесе екінші не үшінші қабатқа көтерілгенде ентікпе пайда болады, сонымен қатар               жүрек тұсында,  төс сүйегінің артынан 10 минутқа жуық созылатын ашып, күйдіріп   ұстамалы ауыру сезімі 2 аптадай болды.

Ауыру сезімі сол иыққа, сол қолға, мойынның және бастың сол жағына, төменгі жаққа, жауырын аралығына беріледі.

Басынан өткізген аурулары

Туберкулез, боткин ауруы, венерологиялық аурулармен ауырмаған. Жаралану, контузия жоқ. Психикалық жарақаттар алмаған. Улану болмаған. Тонзилэктомияны,  аппендицитті  басынан өткізген.

Аллергиялық анемнезі

Хлорлы заттарға  аллергиялық  реакциясы  бар.        Аллергиялық аурулар

(бронх демікпесі, экзема және т.б) науқаста және туыстарының анамезінде болмаған. Тағамды затармен дәрілік заттарға жоғары сезімталдық жоқ.

Anamnesis vitae

Қожахметова Марияш Сағымжановна, 22.06.1946 ж  дүниеге  келген. Бала кезінде физикалық және ақыл-ойының дамуында ауытқулар байқалмайды. 7 жасында мектепке барды. Мектептегі үлгерімі жақсы болды.

Материалдық-тұрмыстық жағдайы жақсы. Үйленген. 3 баласы бар. Жанұясында тұқымқуалаушылық аурулары бұрын-соңды байқалмаған. Созылмалы, спецификалық аурулармен сырқаттанбаған. Аллергиялар байқалмаған.

Бұрын-соңды гемотрансфузиялар жасалмаған. Зейнеткер.

Status prаesens

Науқастың жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Төсектегі қалпы еркін. Есі анық. Басы мен мойнының көлемі өзгермеген, мойны деформацияланбаған.

Қабақтың, көз астының ісінуі байқалмайды. Көзінің қарашықтарының формасы бірдей және жарық әсеріне жауап береді.

Мұрнының формасы дұрыс. Ауыз бұрыштары симметриялы, ернінің түсі ашық қызғылт, жаралар мен қотырлануы жоқ.

Дене бітімі гиперстеникалық. Температурасы 36,4ºС; бойы 158 см, салмағы 73 кг. Тері түсі бозғылт, терісінің пигментациясы жоқ. Эластикасы қалыпты күйде. Тері астындағы қан тамырларының өзгеруі байқалмайды. Терінің ылғалдылық дәрежесі қалыпты. Теріде патологиялық бөртпелер байқалған жоқ. Тырнақтарының сыртқы пішіні өзгермеген.

Еріннің, мұрынның, көздің, қабақтың, таңдайдың шырышты қабаттарының түсі қалыпты. Бөртпелер жоқ.

Теріасты май қабаты орташа дамыған, серпінділік қасиеті сақталған.

Лимфа бездері: желкенің, мойынның, құлақ аймағының, жақастының, шынтақ аумағының, бұғана үстінің, шаптың, тақым асты бездері үлкеймеген, пальпацияланбайды.

Тірек-қимыл аппаратының функционалдық жағдайы жақсы Бұлшық еттері жақсы дамыған. Тонусы мен күші қалыпты.  Аяқ-қолдары бірдей, тұлғасына сәйкес. Сүйектер мен буындардың деформациясы байқалмады.

Тыныс алу ағзалары

Қарау: мұрын,  өңеш, мойын,  көкірек клеткасы  қалыпты, ассимметриясыз, тыныс алуы беткей,  дем алу типі – құрсақтық, тыныс алу жиілігі – 16/мин, ырғықсыз, инспираторлы ентігу. Тыныс алуда кеуде қуысының екі жағы біркелкі симметриялы. Танау арқылы  тынысы  қиындаған.

Пальпация: кеуде қуысының пальпациясы  кезінде ауырсынусыз, серпімді, резистентті, тері ісінулері жоқ.  Дауыс дірілі екі жақта да әлсіз.  

Оң және сол өкпенің салыстырмалы перкуссиясы кезінде екі жақтан да әлсіреген, тұйықталған перкуторлық дыбыс естілді.

Топографиялық перкуссия кезінде өкпе шекараларының қалыпты мөлшерлерден ауытқымағандығы анықталды:

Өкпе ұшы – алдыңғы жағынан бұғанадан 3 см жоғары, ал арқа жағынан СVII деңгейінде орналасқан;

Крениг кеңістігінің көлденең ені – 7 см;

өкпенің төменгі шекаралары:

Топографиялық сызықтарОң жақСол жақ
1l. parasternalisV қабырға аралық
2l. medioclavicularisVI қабырға аралық
3l. axillaris anteriorVII қабырғаVII қабырға
4l. axillaris mediaVIII қабырғаVIII қабырға
5l. axillaris posteriorIX қабырғаIX қабырға
6L. scapularisX қабырғаX қабырға
7L. paravertebralisXI қабырғаXI қабырға
8Өкпе экскурсиясы4 см4 см

Аускультация кезінде екі жақ өкпеден де әлсіз везикулалық дыбыс естілді. Патологиялық сырылдар, сықырлар, шуылдар жоқ.

Жүрек- қан тамыр жүйесі

Тамыр соғысының жиілігі 80 рет/мин, толымдылығы жоғары, серпімділігі жоғары, ырғағы дұрыс емес. Жүрек ұшының түрткісін пальпациялағанда, ол V қабырғааралықта linea medioclavicularis-тан сыртқа қарай 1 см арақашықтықта орналасқан.  

Перкуссия әдісімен жүректің салыстырмалы және абсолютті тұйықтығын анықтағанда мынадай мөлшерлер алынды:

ШекарасыСалыстырмалы тұйықтықАбсолютті тұйықтық
Оң жақІV қабырғааралықта төстің оң жақ шетінен 1,5 см қашықтықтаІV қабырғааралықта төстің сол жақ жиегінде
Сол жақV қабырғааралықта                    l. medioclavicularis-тан сыртқа қарай 1 см қашықтықтаV қабырғааралықта                 l. medioclavicularis-тан ішке қарай 0,5 см қашықтықта
ЖоғарғыІІ қабырғааралықта                     l. рarasternalis бойындаІII қабырғааралықта                l. рarasternalis бойында

Тамыр шоғырының ені – 6,5 см.

Аускультацияда ырғақ бұзылыстары анықталды, жүрек тондары тұйық.           II дыбыстың қолқалық акценті. Жүректің жиырылу жиілігі – 72 рет/мин. Артериялық қан қысымы 180/100 мм с.б. Жүрек шуылдары естілген жоқ.

Асқорыту ағзалары

Науқастың тәбеті жақсы, қалыптан тыс әуестенушілік және тағамға жеркенушілік байқалмайды. Шөлдеу жоқ, ауыздың дәм сезінуі қалыпты.

Тілі таза. Қызыл иектері мен шырышты қабаты өзгеріссіз. Тамақты жұту және өңеш арқылы өтуі бос, ауырсыну жоқ. Қыжылдау жоқ, кекіру болмайды, жүрек айнуына шағымданбайды, құспайды. Іш конфигурациясы симметриялық, үлкен, дем алу актісіне қатысады.

Беткей пальпациямен қарағанда іші жұмсақ; кіндік, қасаға үсті аймақтарында ауырсынбайды, керу және ауырлық сезімі жоқ, Щеткин-Блюмберг симптомы теріс; жарықтар анықталмады.

Іштің терең пальпациясы кезінде:

 • сигматәрізді ішек анықталады, ауырсыну жоқ, шұрылдамайды, цилиндр тәрізді.
 • Соқыр ішек linea umbilicailiaceae сызығында жатыр. Ауырсынусыз, өсіндісі анықталған жоқ, аппендоэктомия жасалмаған.
 • Тоқ ішектің жоғарғы және төменгі өрлеген және көлденең бөлігін анықтағанда оның ауырсынбағаны, шұрылдамайтыны және қозғалмалы екендігі анықталды.
 • Асқазанның үлкен иіні Образцов бойынша соққылау, фонендоскоп және пальпация, су шалпылы арқылы анықталды. Ол кіндіктен шамамен 3-4 см жоғары орналасқан. Жұмсақ, қолға ілінеді, ауырсыну жоқ.
 • Асқазан қалтқысы кіндіктен 3-4 см жоғары оң жаққа қарай орналасқан, тығыз цилиндр, ауырсыну жоқ.
 • 12 елі шіек ауруларына сәйкес Боас, Оперховский нүктелерінде ауырсынулар жоқ.

Перкуссия: жоғарғы тимпаникалық дыбыс. Бос сұйықтықпен газ анықталмайды.

Аускультация  іш перистальтикасы сақталмаған. Құрсақ аортасында тамырлық шуылдар естілмейді.

Бауыр жіне өт жолдары.

Қарау: томпаю, бауыр аймағында деформациясы жоқ. Тері, тамырларының кеңеюлері анықталмайды.

Перкуссия: Курлов әдісімен перкуссия жасағанда көлемі 10×8×7 см.

Палпация: Образцов-Стражеско әдісімен пальпация жасағанда бауыр аздап ұлғайған, бауырдың төменгі шеті өткір, беті тегіс, жұмсақ, ауырсыну сезімі жоқ.

Өт қабы пальпацияланбайды.

Көкбауыр пальпацияда анықталмайды. Перкуторлы шекарасы Х қабырға деңгейінде, көлемі 4*6 см. Ортнер, Мюсси, Мерфи симптомдары теріс.                               

Зәр-жыныс ағзалары

Зәр шығару еркін, ауырсынусыз, күніне 4-5 рет. Тәуліктік зәрдің мөлшері 1-1,5 литр. Зәрдің түсі қалыпты, ашық сары түсті. Зәр шығару кезінде қан болмайды. Бүйрек тұсында ауырсыну сезімі жоқ.

Қарап тексеру кезінде ісіктер анықталмады.   

Пальпациямен қарағанда бүйрек пальпацияланбайды.Қуық пальпацияланбайды.   Пастернацкий симптомы екі жақтан да теріс.

 Эндокринді жүйе

Тәбеті жақсы. Тер бездерінің бөлінуі қалыпты. Тері және шырышты қабықтың пигментациясы қалыпты. Екіншілік жыныс белгілерінің дамуы қалыпты. Қалқанша безі  пальпацияланбайды. Гипер және гипотериз симптомдары жоқ.

Нерв жүйесі

Есі анық, ұйқысы бұзылмаған. Есте сақтау қабілеті өзгеріссіз. Артериялық қан қысымының жоғарылауына байланысты басының ауырсынуы болады. Сөйлеу қабілеті дұрыс; көру, иіс сезу қабілеттері бұзылмаған. Психикасы дұрыс, тәртібі белсенді. Мүшелердің жансыздануы, сал болуы, қалшылдау байқалмады. Рефлекстері қалыпты.

Қауып –қатер факторлары

 • Шылым шегу жоқ
 • Артық салмақ
 • Жасы 64 , жынысы әйел
 • Тұқымқуалаушылық жоқ.
 • Гиподинамия
 • Жоғары колориялы тамақтану
 • Стресті жағдайлар

Болжам  диагноз

 • шағымы: Төс артының жоғарғы бөлігінің қысып,  ашып ауыруы,  ұзақтығы 5-10 минут аралығы, бас айналуы, жүректің қысып ауыруы, көзінің алды қарауытуы, құлақтың шуылы. Жай физикалық жүктемеден пайда болатын     (50-100 м жазық жермен жүру) ентігу және тұншығу. Жүрек ұстамасы кезінде нитросорбин 0,01 тіл астына салу арқылы біраз ауырсынуды басатынын айтады.
 • Anamnesis morbi :
 • Анамнезіндегі 1988 жылдан бастап  жүрек ишемиялық ауруымен ауырған.
 • Жанұялық анамнезіне қарай тұқымқуалаушылық  жоқ.
 • Обьективті тексерудегі : физикалық күш тұсудегі ( 100-200 м жазық жермен жүру, отырып тұру қозғалыстарында) аяқта  анықталған ісінулер. Жүректің шекаралары солға және төмен ығысқан 6-шы қабырғааралықта бұғана орта сызығынан 1см сыртқа сол жақ шекарасы ығысқан. Аускультацияда  жүрек тондары тұйықталған.

Қауып –қатер факторлары

 • Шылым шегу жоқ.
 • Артық салмақ
 • Жасы 64 , жынысы әйел
 • Тұқымқуалаушылық жоқ.
 • Гиподинамия
 • Жоғары колориялы тамақтану
 • Стресті жағдайлар

     Қауып –қатер факторларын  негізге ала отырып – болжам диагнозын- Жүректің ишемиялық ауруы, тұрақсыз стенокардия II В класс, екінші қауіп, ІІ дәрежедегі  артериялық гипертензия, ІY қауіп, церебральды  атеросклероз, аяқтың  төменгі  бөлігіндегі варикоздық  кеңею,  декомпенсация  сатысы. 

Зерттеу жоспары

 1. Қанның жалпы анализі.
 2. Зәрдің жалпы анализі.
 3. Қанның биохимиялық анализі.
 4. Электрокардиография.
 5. Эхокардиография.
 6. Флюроография.
 7. Қан талдау коагуологиялық зерттеу

Жалпы қан анализі – 08.09 2010 ж.

Гемоглобин – 143 г/л

Эритроциттер – 4,21 x1012/л

ЭТЖ – 15 мм/сағ

Тромбоциттер – 330х10 /л

Лейкоциттер – 5 х109/л

Эозинофильдер – 5%

Таяқша ядролы – 2%

Сегмент ядролы –74%

Лимфоциттер – 9%

Моноциттер – 10%

Гематокрит 39 %

Жалпы зәр анализі

Источник: https://kazmedic.org/archives/646

Стенокардия ауруы туралы реферат қазақша

Жиа стенокардия ауру тарихы

Бірінші симптомы стенокардия (кеуде жабы), әдетте, болып табылады, жүрек аймағының ауырсынуы. Көп жағдайларда стенокардия провоцируются жеке күшімен немесе жүктеме. Стенокардия түрінде көрінеді приступообразной жүрек аймағында ауырсыну, себебі болып арасындағы сәйкессіздік қажеттілігіне жүрек бұлшық әдемілейді және оның нақты түсуіне жасушаларға миокард (жүректің ишемиялық ауруы).

Типтік симптомдары

Жетекші симптомы стенокардия ұстамасы болып табылады давящей кеуде қуысының ауыруы. Оны иррадиация, т. е. ауру сезімі беруге сол қолға, жүруі жүрек айну, ентікпемен, және спазмами, науқас жабылады суық кейін.

Негізгі себебі стенокардия болып табылады жеткіліксіздігі, жүрек қан айналымын арттырады. Оттегінің жетіспеушілігі жүрек бұлшық етінде тудырады резкую ауырсыну төс артында.

Алайда кейбір адамдар жүректің ишемиялық ауруларының көріністерін далеки от классикалық белгілері. Кеуде ауыруы мүмкін әлсіз немесе мүлдем болмауы мүмкін, ал симптомдары басым айналып, ентігу және тарылуы.

Басқа жағдайларда ауырсыну сезіледі бір немесе екі қолда, мойын, десны жақ және тістер. Бұл үшін кейде қиын болып белгіленсін дәл стенокардия себебі болып табылады ауру, сондықтан диагнозды растау үшін қажет қосымша медициналық тексеру.

Тәуекел факторлары, провоцирующие ұстамасы

Стенокардия әдетте физикалық жүктеме кезінде, әсіресе тамақ ішкеннен кейін және суық ауа райында және жаңа білім алуларымен құттықтады. Азаюы немесе жоғалуы, ауырсыну болуы мүмкін, кейін науқас біраз уақыт болады тыныштық күйде. Эмоциялық жүктеме, стресс да мүмкін әкеліп соғады ұстамасы.

Стенокардия симптомдары байқалуы мүмкін әр түрлі — жеңіл дейін давящей кеуденің ауруы. Үшін дәл диагноз, дәрігер мұқият тексереді науқастың пайдалана отырып, стетоскоп.

Жүйесі васкуляризациясы жүрек

Жүрек бұлшық еті адамның бүкіл өмір бойы перекачивает 1000 галлон қан, және әр минут сайын ол азайып, шамамен 70 рет. Тиімді орындау үшін жұмыс жүрекке қажет тұрақты ағыны қан.

Тәж артерияларды

Оттегі және басқа да элементтер, қоректендіретін жасушалар жүрек бұлшық түседі сонда бойынша коронарлық артериям алды бұл атау арқасында нысан тәж, олар құрайды жоғарғы бөлігінде жүрек.

Бар екі тәж артерияларды — сол және оң, олар ответвляются жылғы қолқаның (негізгі артериясы адам ағзасындағы) жерде ол шығады, сол жақ қарыншаның жүрек.

Әрбір қысқаруына қарыншаның қан байытылған оттегі, выталкивается
бірі-жүрек түседі тәж артерияларды.

Оң коронарная артерия қанмен жабдықтайды оң жағына жүрек разветвляется арналған краевую артериясын және артқы межжелудочковую артериясын. Сол коронарная артериясы жіберіледі сол жағында жүрек, бөлінеді алдыңғы межжелудочковую артериясын және огибающую бұтағы сол жақ коронарлық артерия.

Коллатеральное (окольное) қанайналым

Арасындағы негізгі ыдыстар орналасады, тұтас крошечных тамырларының (коллатеральное қанайналым). Егер кенеттен бір артерияларының шықса құлыптанған болса, онда коллатеральное немесе окольное қан айналымын іске қосылады және қамтамасыз етеді ток қан, сондықтан жүрек бұлшық еті өледі кейін ғана толық блокада коронарлық ыдыстар.

Аурудың себептері

Стенокардия — бұл индикатор деп тапшылығы мәселесі оттегі жүрек бұлшық етінде.

Басым көпшілік жағдайда, себебі жеткіліксіз васкуляризациясы жүрек бұлшық етінде атеросклероз болып табылады, т. е.

бірте-бірте тарылуы (стенозы) коронарлық артерияның нәтижесінде шөгінділер атеросклеротических әшекейлер қабырғаларында артериясы. Холестериновые бляшки уақыт өте келе разрастаются және аздап жабады саңылау ыдыстың.

Соңында артериясы соншалықты тарылып, қан айналымын арттырады жекелеген бөліктерін жүрек бұлшық ет едәуір азаяды.

Ең кең тараған себебі стенокардия -бұл атеросклероз, өзіне тән белгісі болып табылатын кейінге қалдыру май әшекейлер қабырғаларында ыдыстарды. Олар кедергі еркін ток қан.

Бюджет тапшылығы васкуляризациясы

Физикалық жүктеме кезінде ағзаға тиесілі ұлғайту жүректің жиырылу жиілігін қамтамасыз ету үшін қан ағынын жұмыс істейтін бұлшық еттер.

Артық салмақ жүрек, көбірек оттегі мен қоректік заттарды алуға тиіс жүрек бұлшық еті қаннан келіп түсетін коронарлық артерияларды. Егер стеноз артерияларды қазірдің өзінде ощутим, бұл шектеу мүмкін қан ағынын, сондықтан жүрек ала қажетті қан көлемін.

Бұл жағдайда, туралы айтуға жүректің ишемиялық ауруының алғашқы белгілері онда болуы мүмкін ауырсыну ұстамалары.

Одан әрі аурудың дамуы

Жүректің ишемиялық ауруы байқалады кезде ғана артериясы қазірдің өзінде айтарлықтай қысқарған мен еркін токтың қан қалады шамамен 30% бастапқы қуыс ыдыс. Міне, сондықтан адам әрдайым емес екенін түсінеді ауырады, өтеді жылдар бұрын аурудың симптомдары білінеді толық.

Жинақталу процесін шөгінділердің холестерин басталуы мүмкін жас адамдар двадцатилетнем жаста, бірақ өтуі тиіс тағы 20-30 жыл үшін осындай артерияларының тарылуы кедергі тогы қан.

Кезде үдемелі стенокардия артерия стенозы артады, ыдыстар алмайды секіру үлкен қан көлемі, нәрлендіреді жүрегі арттыру кезінде дене жүктемесін. Соңында стенокардия дамиды адам тіпті ең қарапайым сабақтарда, мысалы, ол киінеді немесе жуылады.

Тұрақсыз стенокардия

Кейде спонтанды және күрт ұстамалары пайда болуы мүмкін жоқ айқын байланысты жеке немесе эмоциялық артық салмақ түсу. Мүмкін арттыру қарқындылығы, жиілік пайда болуы мен ұзақтығын ауырсыну ұстамадан бірнеше сағат немесе күн.

Осындай кенеттен, жиі және қарқынды белгілері мен тән деп аталатын » тұрақсыз стенокардия «. Олардың пайда болу себептері бірнеше айырмашылығы сол, олар тудырады көріністері тұрақты стенокардия.

Беті атеросклеротических әшекейлер

Дегенмен артерия есебінен атеросклероз және жіңішкертілген дейін белгілі бір дәрежеде (сол жағдайда тұрақты стенокардия), мүлдем бұл туғызады ұстамалары өткір ауыруы. Себебі олардың қызмет етеді күрт және кенеттен өзгерістер туындайтын бетінде атеросклеротических әшекейлер.

Негізгі бөлігі бляшки тұрады қаныққан холестерином ядро орналасқан, қалың артериялық қабырғасының. Ол жабылуы фиброзным қабатымен немесе капсулой, ажыратады, оны қан ағынын. Ажырау кезіндегі капсула ядро бляшки шашын да саңылау ыдыстың және қанға.

Тромбы

Ұйыған қан, соединившись бір-бірімен, мүмкін құрылсын тромб. Тромб уақыт өте келе елдімекен ұлғайып келеді, саңылау ыдыста, ағады қан, тарылып, бұл факторлар мен пайда болуына әкеледі, ишемия белгілері.

Инфаркт

Егер тромб толық оқшаулайды ыдыс болса, онда болуы мүмкін миокард инфарктісі, т. е. отмирание бөлігін жүрек бұлшық етінің не айта аласыз қан байытылған оттегі, жүрекке тоқтатылады.

Кезде үдемелі стенокардия кезде артерия қазірдің өзінде шындап поражена, ұстамалары науқаста кезінде туындауы мүмкін енді дене жүктеме немесе тіпті тыныштық күйде.

Диагностика стенокардия

Анықтау үшін тұрақты және тұрақсыз стенокардия зертханалық тесттер қолданылады және аспаптық диагностикасы. Орнатып нысанын ауру, дәрігер таңдайды, тиісті ем. Бұрын қоюға диагноз «стенокардия», дәрігерге алып тастау қажет барлық басқа да аурулары ұқсас белгілері бар.

Оларға жатады гастроэзофагеальная рефлюксная ауруы (ГЭРБ), агрессивті компоненттері асқазан сөлінің тудырады қабынуы төменгі бөлімінің өңеш әкеледі изжоге және басқа да жағымсыз ощущениям.

Алайда, егер бұл көріністері мүмкіндігін жоққа шығармайды және коронарлық артерия аурулары, жүргізу қажет бірқатар зерттеулер.

Қысымды өлшеу маңызды компонент бағалау жүрек-қан тамырлары қызметі. Қан қысымы жоғары болып табылады тәуекел факторы дамуы атеросклероз және стенокардия.

Қан талдауы

Өлшенеді қан қысымы жүргізіледі зертханалық қан талдау үшін » деген сөздер алынып тасталсын мынадай аурулар:

Анемия кезінде байқалады тапшылығы гемоглобин, пигмент қызыл қан клеткаларының саны, құрамында оттегі (жиі причиняющий күшті кеуденің ауруы).Ауру бүйрек (ықтимал атеросклероз бүйрек артерияларының).Диабет.

Электрокардиография

Источник: https://www.mykaz.kz/meditsina/stenokardiya-auruyi-turalyi-referat-aza-sha/

КрепкоеЗдоровье
Добавить комментарий